More >

Recent Publications

137. ​Observation of unconventional chiral fermions with long Fermi arcs in CoSi

Zhicheng Rao, Hang Li, Tiantian Zhang, Shangjie Tian, Chenghe Li, Binbin Fu, Cenyao Tang, Le Wang, Zhilin Li, Wenhui Fan, Jiajun Li, Yaobo Huang, Zhehong Liu, Youwen Long, Chen Fang, Hongming Weng, Youguo Shi, Hechang Lei, Yujie Sun, Tian Qian, and Hong Ding

Nature 567, 496-499 (2019)

More>

125. Large intrinsic anomalous Hall effect in half-metallic ferromagnet Co3Sn2S2 with magnetic Weyl fermions

Qi Wang, Yuanfeng Xu, Rui Lou, Zhonghao Liu, Man Li, Yaobo Huang, Dawei Shen, Hongming Weng, Shancai Wang, and Hechang Lei

Nature Communications 9, 3681 (2018)

More>

124. Experimental Observation of Dirac Nodal Links in Centrosymmetric Semimetal TiB2

Zhonghao Liu, Rui Lou, Pengjie Guo, Qi Wang, Shanshan Sun, Chenghe Li, Setti Thirupathaiah, Alexander Fedorov, Dawei Shen, Kai Liu, Hechang Lei, and Shancai Wang

Physical Review X 8, 031044 (2018)

More>

113. Quasi-two-dimensional superconductivity from dimerization of atomically ordered AuTe2Se4/3 cubes

J. G. Guo, X. Chen, X. Y. Jia, Q. H. Zhang, N. Liu, H. C. Lei, S. Y. Li, L. Gu, S. F. Jin, and X. L. Chen

Nature Communications 8, 871 (2017)

More>

News

More >